Produkt dodany do koszyka. Co chcesz teraz zrobić?

Pokaż koszyk Kontunuuj zakupy
MENU
0

0,00zł

 


 

Braun Oral - B Professional Care D34.575.5X Triumph 5000 Smartguide Z PŁYTĄ DVD ! - Gwarancja od polskiego dystrybutora 2 lata !


SUPER PREZENT NA GWIAZDKĘ !

Pobieranie danych...
strona główna » skóra » Emla - 2 plastry - miejscowe znieczulenie skóry - Mamy !

Emla - 2 plastry - miejscowe znieczulenie skóry - Mamy !

Dostępność: produkt dostępny

Producent: Astra Zeneca

Cena: 49,49zł


Brak recenzji. Bądź pierwszy!

Typ: Lek wydawany bez recepty

Dodaj do koszyka

Plaster Emla to antidotum na przykre odczucie bólu związane z pobieraniem krwi, ze szczepieniem, z zabiegami z użyciem cewników dożylnych, z niewielkimi zabiegami w obrębie skóry. Niekomfortowe i nielubiane odczucie bólu towarzyszące powyższym zabiegom neutralizuje plaster Emla zawierający substancje czynne odpowiedzialne za miejscowe znieczulenie powierzchni skóry, minimalizujące ból, związany z wkłuciem igły. Plaster poleca się tak dorosłym, jak i dzieciom (od trzeciego miesiąca życia).

 

 

EMLA PLASTER, 25 mg + 25 mg, plaster leczniczy
2.
SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH
Lidocainum + Prilocainum
Jeden plaster leczniczy o powierzchni około 10 cm², zawiera 25 mg lidokainy i 25 mg prylokainy.
Substancje pomocnicze, patrz: punkt 6.1.
3.
POSTAĆ FARMACEUTYCZNA
Plaster leczniczy.
Plaster leczniczy EMLA PLASTER składa się z części naklejanej na skórę i folii ochronnej. Część naklejana na skórę ma barwę jasnobeżową. Na środku plastra znajduje się okrągły, biały krążek z celulozy nasączony 1 g emulsji zawierającej substancje czynne i pomocnicze. Pozostała część plastra jest pokryta klejem akrylowym. Powierzchnia kontaktowa krążka nasyconego produktu EMLA PLASTER wynosi około 10 cm2. Emulsja EMLA PLASTER powstała przez zawieszenie substancji oleistej w wodzie. Faza oleista składa się z eutektycznej mieszaniny form zasadowych lidokainy oraz prylokainy w stosunku 1:1.
4.
SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE
4.1.
Wskazania do stosowania
Miejscowe znieczulenie skóry:
przed nakłuciem i cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi do badań;
przed zabiegami chirurgicznymi w obrębie skóry.
4.2.
Dawkowanie i sposób podawania
Dorośli
Jeden plaster lub więcej plastrów, należy nakleić na miejsce, które ma być znieczulone. Produkt EMLA PLASTER powinien pozostawać na skórze co najmniej przez godzinę, ale nie dłużej niż 5 godzin.
Dzieci
Od 3 do 12 miesiąca życia Produkt EMLA PLASTER należy nakleić na skórę w miejscu, które ma być znieczulone. Plaster powinien pozostawać na skórze, co najmniej przez godzinę przed zabiegiem, ale nie dłużej niż 4 godziny. Nie należy naklejać jednocześnie więcej niż 2 plastry.


Od 13 miesiąca życia do 5 roku życia Produkt EMLA PLASTER należy nakleić na skórę w miejscu, które ma być znieczulone. Plaster powinien pozostawać na skórze, co najmniej przez godzinę przed zabiegiem, ale nie dłużej niż 5 godzin. Nie należy naklejać jednocześnie więcej niż 10 plastrów.
Dzieci od 6 do 12 roku życia Produkt EMLA PLASTER należy nakleić na skórę w miejscu, które ma być znieczulone. Plaster powinien pozostawać na skórze, co najmniej przez godzinę przed zabiegiem, ale nie dłużej niż 5 godzin. Nie należy naklejać jednocześnie więcej niż 20 plastrów.


1(6)
Charakterystyka Produktu Leczniczego


4.3.
Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na leki miejscowo znieczulające o budowie amidowej lub na którykolwiek składnik produktu.
Nie stosować u wcześniaków (urodzonych przed 37 tygodniem ciąży).
Wrodzona lub idiopatyczna methemoglobinemia.


4.4.
Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania
Produkt EMLA PLASTER należy stosować ostrożnie u pacjentów z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej, ponieważ ryzyko wystąpienia methemoglobinemii u tych pacjentów jest większe.
Produkt EMLA PLASTER należy stosować ostrożnie w okolicy oczu, ponieważ powoduje on podrażnienie rogówki. Dodatkowo produkt EMLA PLASTER może znieczulić rogówkę i spowodować osłabienie odruchów obronnych. W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przemyć oko wodą lub 0,9% roztworem NaCl (solą fizjologiczną) i założyć opatrunek. Opatrunek można zdjąć po ustąpieniu znieczulenia i pojawieniu się odruchów obronnych rogówki.


Produkt EMLA PLASTER należy ostrożnie stosować u pacjentów z atopowym zapaleniem skóry. Czas pozostawania plastra na skórze nie powinien być dłuższy niż 15 do 30 minut.


Ze względu na niewystarczającą ilość danych klinicznych produktu EMLA PLASTER nie powinno się stosować u dzieci:
a.
poniżej 3 miesiąca życia;
b.
między 3 a 12 miesiącem życia, otrzymujących jednocześnie inne leki indukujące powstawanie methemoglobiny, np. sulfonamidy.


Produkt EMLA PLASTER nie powinien być stosowany na otwarte rany w związku z niewystarczającą ilością danych dotyczących wchłaniania substancji czynnych.
Należy zachować ostrożność, stosując produkt EMLA PLASTER przed podskórnym podaniem żywych szczepionek. Lidokaina i prylokaina w stężeniu większym niż 0,5% do 2% wykazują działanie bakteriostatyczne i przeciwwirusowe. Zaleca się kontrolowanie odpowiedzi immunologicznej po podskórnym podaniu żywych szczepionek.


4.5.
Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji
Produkt EMLA PLASTER stosowany u pacjentów, którzy jednocześnie zażywają leki indukujące powstawanie methemoglobiny, np. sulfonamidy, może zwiększyć ilość powstającej methemoglobiny. Należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania dużych dawek produktu EMLA PLASTER i innych środków miejscowo znieczulających lub leków o budowie strukturalnej podobnej do budowy środków miejscowo znieczulających (np. tokainid). Działania toksyczne tych leków mogą się sumować.


4.6.
Ciąża lub laktacja
Lidokainę i prylokainę stosowano u wielu kobiet w ciąży i w okresie rozrodczym. Nie zaobserwowano, aby lidokaina i prylokaina wpływały na proces rozrodu u ludzi. Jednak zawsze należy zachować ostrożność stosując produkt EMLA PLASTER u kobiet w ciąży.
Lidokaina i prylokaina stosowane w dawkach terapeutycznych przenikają do mleka, jednak w tak małych ilościach, że nie stwarza to zagrożenia dla dziecka karmionego piersią.


4.7.
Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu
Produkt EMLA PLASTER nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.
2(6)
Charakterystyka Produktu Leczniczego


4.8.
Działania niepożądane
Działania niepożądane występujące często (<1/10 pacjentów i >1/100 pacjentów)
Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: w miejscu stosowania może wystąpić przemijające zblednięcie, zaczerwienienie i obrzęk.
Działania niepożądane występujące niezbyt często (<1/100 pacjentów i >1/1000 pacjentów)
Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: w miejscu stosowania może wystąpić świąd i pieczenie.
Działania niepożądane występujące rzadko (<1/1000 pacjentów i >1/10 000 pacjentów)
Zaburzenia układu immunologicznego: reakcje uczuleniowe, w najcięższych przypadkach wstrząs anafilaktyczny.
Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: methemoglobinemia u dzieci.
W rzadkich przypadkach mogą wystąpić niewielkie zmiany w miejscu stosowania plastra opisywane jako plamica lub wybroczyny, szczególnie po długim czasie stosowaniu u dzieci z atopowym zapaleniem skóry lub mięczakiem zakaźnym oraz podrażnienie rogówki po przypadkowym zetknięciu oka z produktem EMLA PLASTER.


4.9.
Przedawkowanie
Po zastosowaniu produktu EMLA PLASTER w zalecanych dawkach, ryzyko wystąpienia ogólnych działań toksycznych jest bardzo małe. Objawy toksyczności, jakie mogą wystąpić, są podobne do opisywanych po innych środkach miejscowo znieczulających i są to objawy pobudzenia ośrodkowego układu nerwowego, a w razie ciężkiego przedawkowania - objawy zahamowania czynności ośrodkowego układu nerwowego i zahamowania czynności mięśnia sercowego. Rzadko opisywano u dzieci wystąpienie istotnej klinicznie methemoglobinemii. Prylokaina w dużych dawkach powoduje zwiększenie stężenia methemoglobiny we krwi. Po miejscowym zastosowaniu prylokainy w dawce 125 mg przez 5 godzin u dziecka 3-miesięcznego, stwierdzono wystąpienie średnio nasilonej methemoglobinemii. Po miejscowym zastosowaniu lidokainy w dawce od 8,6 do 17,2 mg/kg masy ciała u niemowląt występowały bardzo ciężkie objawy zatrucia.
Postępowanie
W razie wystąpienia ciężkich objawów neurologicznych (drgawek, zahamowania ośrodkowego układu nerwowego) należy wdrożyć leczenie objawowe: leki przeciwdrgawkowe i oddech wspomagany. W przypadku wystąpienia methemoglobinemii należy podać antidotum – błękit metylenowy. Z powodu wolnego wchłaniania prylokainy i lidokainy, pacjenci z objawami zatrucia powinni, po wdrożeniu leczenia, pozostawać przez kilka godzin pod ścisłą obserwacją.


5.
WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE


5.1.
Właściwości farmakodynamiczne
Grupa farmakoterapeutyczna: Środki do znieczulenia miejscowego.
Kod ATC: N01B B20.
Substancjami czynnymi produktu EMLA PLASTER są lidokaina i prylokaina. Należą one do środków miejscowo znieczulających o budowie amidowej. Po wniknięciu do naskórka i skóry właściwej powodują znieczulenie skóry. Stopień znieczulenia zależy od czasu pozostawienia plastra na skórze i zastosowanej dawki. Jeżeli plaster EMLA będzie pozostawiony na skórze przez 1 godzinę do 2 godzin, to po jego zdjęciu znieczulenie utrzymuje się przez 2 godziny. 3(6)


Charakterystyka Produktu Leczniczego


Skutkiem wpływu produktu EMLA PLASTER na powierzchowne łożysko naczyniowe jest przejściowe zblednięcie lub zaczerwienienie skóry po naklejeniu plastra. Reakcja ta występuje znacznie szybciej (po 30 minutach do 1 godziny) u pacjentów z atopowym zapaleniem skóry (patrz punkt: 4.4).
Badania u zdrowych ochotników wykazały, że po zastosowaniu produktu EMLA PLASTER przez 1 godzinę na nieuszkodzoną skórę, u 90% badanych znieczulenie było wystarczające do wykonania biopsji trepanem o średnicy 4 mm na głębokość 2 mm. Po zastosowaniu produktu EMLA PLASTER przez 2 godziny głębokość znieczulenia zwiększyła się do 3 mm. Produkt EMLA PLASTER jest skuteczny bez względu na kolor skóry.
W badaniach klinicznych stosowano produkt EMLA PLASTER przed podaniem szczepionki przeciwko śwince-odrze-różyczce, szczepionki przeciwko błonicy-krztuścowi-tężcowi-polio-Haemophilus influenzae typu B, szczepionki przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B. Poziom przeciwciał, odsetek osób, u których stwierdzono serokonwersję, oraz odsetek osób, u których stwierdzono ochronne miano przeciwciał, był taki sam w grupie pacjentów, u których stosowano produkt EMLA PLASTER, i w grupie pacjentów, u których stosowano placebo.
W badaniach klinicznych nie stwierdzono różnicy w skuteczności i bezpieczeństwie stosowania produktu EMLA PLASTER u dorosłych pacjentów i dorosłych pacjentów w wieku podeszłym (od 65 do 96 lat).


5.2.
Właściwości farmakokinetyczne
Wchłanianie do krążenia ogólnego substancji czynnych produktu EMLA PLASTER zależy od dawki, powierzchni skóry, na której stosowany jest produkt, czasu stosowania produktu, grubości skóry (która jest różna w różnych częściach ciała) oraz występujących zmian chorobowych skóry.
Podane niżej dane dotyczące właściwości farmakokinetycznych dotyczą 5% kremu EMLA. Po nałożeniu 60 g kremu na 400 cm2 nieuszkodzonej skóry u dorosłego (1,5 g na 10 cm2) i pozostawieniu go przez 3 godziny do krążenia ogólnego wchłania się 3% lidokainy i 5% prylokainy. Szybkość wchłaniania jest mała. Maksymalne stężenie w osoczu po zastosowaniu wymienionych dawek występowało po 4 godzinach od aplikacji i wynosiło 0,12 μg/ml dla lidokainy i 0,07 μg/ml dla prylokainy. Ryzyko wystąpienia objawów toksyczności zwiększa się, gdy stężenia w osoczu wynoszą od 5 do 10 μg/ml. Po zastosowaniu produktu EMLA PLASTER w dawkach terapeutycznych, stężenia prylokainy i lidokainy występujące w surowicy u dorosłych pacjentów, w tym u pacjentów w podeszłym wieku, są znacznie mniejsze niż stężenia, przy których występują objawy toksyczne.


5.3.
Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie
Po zastosowaniu u zwierząt dużych dawek lidokainy i prylokainy (substancje czynne podawane osobno i jednocześnie) występowały objawy toksyczności ze strony ośrodkowego układ nerwowego i układu krążenia. Po zastosowaniu lidokainy i prylokainy jednocześnie, działania toksyczne nie były bardziej nasilone niż po stosowaniu każdej z substancji czynnych osobno (nie stwierdzono synergizmu objawów toksyczności). Zarówno lidokaina, jak i prylokaina charakteryzują się małą toksycznością ostrą po przypadkowym połknięciu. W badaniach dotyczących wpływu lidokainy i prylokainy na rozród nie stwierdzono żadnych działań niepożądanych. W badaniach nad mutagennością, wykonanych zarówno in vivo, jak i in vitro, nie stwierdzono właściwości mutagennych lidokainy i prylokainy. Ze względu na rodzaj wskazań i czas stosowania produktu u pacjentów nie wykonano badań dotyczących karcynogenności lidokainy i prylokainy.
Badania dotyczące tolerancji miejscowej wykazały, że mieszanina lidokainy i prylokainy w proporcji 1:1, w postaci emulsji, kremu lub żelu, jest dobrze tolerowana.
Po zastosowaniu do oka emulsji zawierającej lidokainę i prylokainę w proporcji 1:1 o stężeniu 50 mg/g zaobserwowano podrażnienie oka. Produkt stosowany w tym badaniu miał takie samo
4(6)


Charakterystyka Produktu Leczniczego
stężenie środków miejscowo znieczulających jak produkt EMLA PLASTER w kremie i plastrze. Podrażnienie oka było prawdopodobnie spowodowane wysokim pH emulsji (wynoszącym prawie 9) i znieczuleniem oka, które wystąpiło po zastosowaniu emulsji.


6.


DANE FARMACEUTYCZNE
6.1.
Wykaz substancji pomocniczych
Polioksyetylenowany uwodorniony olej rycynowy, karboksypolimetylen (Carbopol 974P), sodu wodorotlenek do uzyskania pH od 8,7 do 9,7, woda oczyszczona.
6.2.
Niezgodności farmaceutyczne
Brak
6.3.
Okres ważności
2 lata.
6.4.
Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu
Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25oC.
6.5.
Rodzaj i zawartość opakowania
2 plastry, zabezpieczone z jednej strony folią aluminiową, w tekturowym pudełku.
6.6.
Zaznacz poniższe pole w celu weryfikacji przed spamem
PODANA CENA OBOWIĽZUJE TYLKO W PRZYPADKU ZAMÓWIEŃ ZŁOŻONYCH W APTECE INTERNETOWEJ
Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:
Newsletter
Zapisz się do newslettera
i korzystaj z promocji!

Podaj imię:
Podaj nazwisko:
Adres e-mail:

Administratorem danych osobowych jest: Jakub Wąsikowski Sp. J. ul. H. Radlińskiej 2
91-848 Łódź NIP: 726-255-19-57 REGON:100286387 KRS: 0000268674 Nasze dane kontaktowe: e-mail: aptekajakmarzenie@aptekajakmarzenie.pl telefon: 42 657 50 31 fax: 42/656 42 05.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obecnie obowiązującym prawem, w celu otrzymywania informacji handlowej ? newslettera. Podanie przedmiotowych danych jest wyłącznie dobrowolne. Moje dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody lub przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Oświadczam, że zostałem poinformowany, iż przysługuje mi w każdym czasie prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich sprostowania, przeniesienia danych, żądania usunięcia lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych, sprzeciwu (gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora), lub cofnięcia zgody.


regulamin newslettera
Działamy legalnie

Administratorem danych osobowych jest: Jakub Wąsikowski Sp. J. ul. H. Radlińskiej 2
91-848 Łódź NIP: 726-255-19-57 REGON:100286387 KRS: 0000268674 Nasze dane kontaktowe: e-mail: aptekajakmarzenie@aptekajakmarzenie.pl telefon: 42 657 50 31 fax: 42/656 42 05.
Na naszej stronie internetowej stosujemy sposób zautomatyzowany przetwarzania danych (w tym profilowania), zbierania danych statystycznych i analizowania ruchu na stronie internetowej.
Aby dowiedzieć się więcej na temat administratora danych, odbiorców danych, profilowania, sposobu wykorzystania oraz sposobu zmiany ustawień przeglądarki, kliknij tutaj. Korzystając z tej strony bez zmian ustawień wyrażasz zgodę na profilowanie.

[zamknij]

W celu dostosowania treści i usług do indywidualnych potrzeb i zainteresowań Użytkowników portalu aptekajakmarzenie.pl używamy tzw. cookies, umożliwiających: utrzymanie sesji Klienta po zalogowaniu - Klient korzystąjšcy z naszego serwisu nie musi logować się ponownie na każdej podstronie; dostosowanie serwisu do potrzeb Klientów. Cookies dostarczają nam danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisu. Pliki cookies nie zawierają żadnych danych osobowych. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na ich zapisywanie w pamięci komputera, prosimy o ustawienie takiej opcji w przeglądarce internetowej, z której Państwo korzystają. Szczegóły znajdą Państwo tutaj.

[zamknij]

Powered by Studio graficzne Łódź e-CityVision