Produkt dodany do koszyka. Co chcesz teraz zrobić?

Pokaż koszyk Kontunuuj zakupy
MENU
0

0,00zł

 


 

Braun Oral - B Professional Care D34.575.5X Triumph 5000 Smartguide Z PŁYTĄ DVD ! - Gwarancja od polskiego dystrybutora 2 lata !


SUPER PREZENT NA GWIAZDKĘ !

Pobieranie danych...
strona główna » w podróży » dla dorosłych » Loper 2 mg - 10 tabletek

Loper 2 mg - 10 tabletek

Dostępność: produkt dostępny

Producent: Sun Farm

Cena: 6,66zł


Brak recenzji. Bądź pierwszy!

Typ: Lek wydawany bez recepty

Dodaj do koszyka

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.
Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza 
lub farmaceuty.
- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
- Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane 
niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.
- Jeśli po upływie 2 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się
z lekarzem.


Spis treści ulotki:
1. Co to jest lek Loper i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Loper
3. Jak stosować lek Loper
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Loper
6. Zawartość opakowania i inne informacje


1. Co to jest lek Loper i w jakim celu się go stosuje

Substancją czynną leku Loper jest loperamidu chlorowodorek.
Loperamidu chlorowodorek jest doustnym lekiem przeciwbiegunkowym.
Zmniejsza perystaltykę jelit, wydłuża czas przechodzenia treści pokarmowej przez jelita. Ponadto 
zwiększa spoczynkowe napięcie zwieracza odbytu, jednocześnie zmniejszając natychmiastową 
potrzebę wypróżnienia (parcie na stolec).
Wskazania do stosowania
Lek Loper jest wskazany w objawowym leczeniu ostrej i przewlekłej biegunki.
U pacjentów z wytworzoną przetoką jelita krętego lek Loper może być stosowany w celu zmniejszenia
liczby i objętości stolców oraz zwiększenia ich konsystencji.
Lek Loper jest przeznaczony do stosowania wyłącznie u osób dorosłych i dzieci w wieku powyżej 6 
lat.


2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Loper

Kiedy nie stosować leku Loper
- Jeśli pacjent ma uczulenie na loperamidu chlorowodorek lub którykolwiek z pozostałych 
składników tego leku (wymienione w punkcie 6).
- U dzieci w wieku poniżej 6 lat.
- Jako leczenia zasadniczego: u pacjentów z ostrą czerwonką, która charakteryzuje się obecnością
krwi w kale i wysoką gorączką; u pacjentów z ostrym rzutem wrzodziejącego zapalenia jelit;
u pacjentów z bakteryjnym zapaleniem jelita cienkiego i okrężnicy spowodowanym
chorobotwórczymi bakteriami z rodzaju Salmonella, Shigella i Campylobacter; u pacjentów
z rzekomobłoniastym zapaleniem jelit, związanym z podawaniem antybiotyków o szerokim
zakresie działania.
- W przypadkach, w których należy unikać zwolnienia perystaltyki jelit, z powodu możliwego 
ryzyka wystąpienia ciężkich powikłań, w tym niedrożności jelit, rozszerzenia okrężnicy i 
toksycznego rozszerzenia okrężnicy. Stosowanie leku Loper należy natychmiast przerwać 
w przypadku wystąpienia zaparcia, wzdęcia brzucha lub niedrożności jelit.
Leczenie biegunki lekiem Loper jest leczeniem wyłącznie objawowym. W każdym przypadku, w 
którym możliwe jest ustalenie przyczyny biegunki, gdy jest to uzasadnione (lub wskazane), lekarz 
zaleci odpowiednie leczenie.


Ostrzeżenia i środki ostrożności
U pacjentów z biegunką, szczególnie u dzieci może wystąpić odwodnienie i nadmierna utrata 
elektrolitów. Dlatego w czasie biegunki należy przyjmować większą niż zwykle ilość płynów, aby 
uzupełnić te niedobory.
Jeśli po podaniu leku w ostrej biegunce, w ciągu 48 godzin objawy nie ustąpią, należy przerwać 
podawanie leku Loper i skonsultować się z lekarzem.
Pacjenci z AIDS, stosujący lek z powodu biegunki, w razie pojawienia się najwcześniejszych
objawów wzdęcia brzucha powinni natychmiast przerwać stosowanie leku i skontaktować się 
z lekarzem. Opisywano pojedyncze przypadki wystąpienia toksycznego rozszerzenia okrężnicy 
u pacjentów z AIDS i jednoczesnym zakaźnym zapaleniem okrężnicy wywołanym zarówno przez 
wirusy, jak i bakterie, leczonych loperamidu chlorowodorkiem.
Przed rozpoczęciem stosowania leku Loper należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.


Inne leki i Loper
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio,
a także o lekach, które pacjent planuje stosować.
Szczególnie ważne jest poinformowanie lekarza lub farmaceuty o przyjmowaniu:
- rytonawiru,
- chinidyny,
- desmopresyny podawanej doustnie,
- itrakonazolu lub ketokonazolu,
- gemfibrozylu.


Ciąża i karmienie piersią
W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy 
planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Lekarz powinien dokładnie rozważyć przewidywane korzyści dla matki względem potencjalnego 
ryzyka wiążącego się ze stosowaniem leku Loper przez kobiety w ciąży, szczególnie 
w pierwszym trymestrze.
Nie zaleca się stosowania leku Loper w okresie karmienia piersią.


Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
W przebiegu biegunki leczonej loperamidem mogą wystąpić: zmęczenie, zawroty głowy lub senność. 
Dlatego należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn.


Lek Loper zawiera laktozę
Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien 
skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.


3. Jak stosować lek Loper

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza 
lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Jeśli w ciągu 48 godzin po zastosowaniu leku Loper objawy nie ustąpią albo nasilą się i (lub) pojawią 
się inne (np. gorączka), należy koniecznie zasięgnąć porady lekarskiej.


Dawkowanie
Dorośli i dzieci w wieku powyżej 6 lat

Ostra biegunka: początkowa dawka - 2 tabletki (4 mg) dla dorosłych i 1 tabletka (2 mg) dla dzieci, 
a następnie 1 tabletka (2 mg) po każdym kolejnym luźnym stolcu.

Przewlekła biegunka: początkowa dawka - 2 tabletki (4 mg) na dobę dla dorosłych i 1 tabletka (2 mg) 
na dobę dla dzieci; tę początkową dawkę należy zmodyfikować aż do momentu uzyskania od 1 do 2 
normalnych stolców na dobę, co zazwyczaj osiąga się poprzez stosowanie dawki podtrzymującej 
wynoszącej od 1 do 6 tabletek (od 2 do 12 mg) na dobę.

Dawka maksymalna w ostrej i przewlekłej biegunce - 8 tabletek (16 mg) na dobę dla dorosłych
i dzieci. U dzieci dawka leku musi być dostosowana do masy ciała (3 tabletki/20 kg mc./dobę) –
jednak nie więcej niż 8 tabletek (16 mg) na dobę.
Nie należy stosować dawki większej niż maksymalna zalecana dawka.

Stosowanie leku Loper u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby i (lub) nerek
U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby należy stosować lek z ostrożnością i uważnie 
obserwować, czy nie występują u nich objawy toksycznego wpływu na ośrodkowy układ nerwowy
(takie jak bóle głowy, zawroty głowy, senność, utrata świadomości, otępienie, obniżony poziom 
świadomości, zwiększone napięcie mięśni, nieprawidłowa koordynacja).
U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek nie jest konieczna modyfikacja dawkowania.

Stosowanie leku Loper u dzieci
Nie należy stosować leku Loper u dzieci w wieku poniżej 6 lat.
Stosowanie leku u dzieci w wieku powyżej 6 lat, patrz punkt 3.
Stosowanie leku Loper u osób w podeszłym wieku
U osób w podeszłym wieku nie jest konieczna modyfikacja dawkowania.


Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Loper
W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub 
farmaceuty.

Objawy
W przypadku przedawkowania mogą wystąpić następujące objawy: osłupienie, zaburzenia 
koordynacji ruchowej, senność, zwężenie źrenic, nadmierne napięcie mięśniowe, depresja oddechowa 
(tzn. spłycenie i zwolnienie oddechu), zatrzymanie moczu oraz niedrożność jelit (objawiająca się 
bólem brzucha, wymiotami, wzdęciami i zaparciem). Dzieci mogą być bardziej wrażliwe niż dorośli 
na toksyczne działanie leku na ośrodkowy układ nerwowy.

Leczenie
W przypadku wystąpienia objawów przedawkowania jako antidotum lekarz może podać nalokson. 
Ponieważ czas działania loperamidu jest dłuższy niż naloksonu (1 do 3 godzin), może być wskazane 
powtórne podanie naloksonu. Dlatego też pacjent powinien pozostawać pod ścisłą kontrolą przez 
przynajmniej 48 godzin w celu wykrycia ewentualnego zahamowania czynności ośrodkowego układu 
nerwowego.


4. Możliwe działania niepożądane


Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Wiele działań niepożądanych związanych ze stosowaniem loperamidu jest częstymi objawami 
zespołów biegunkowych (dyskomfort i ból w jamie brzusznej, nudności, wymioty, suchość w jamie 
ustnej, zmęczenie, senność, zawroty głowy, zaparcie, wzdęcia z oddawaniem wiatrów). Często objawy 
te trudno jest odróżnić od działań niepożądanych stosowanego leku.

Częstość występowania działań niepożądanych przedstawiono zgodnie z następującym schematem:
Często występują u 1 do 10 na 100 pacjentów
Niezbyt często występują u 1 do 10 na 1 000 pacjentów
Rzadko występują u 1 do 10 na 10 000 pacjentów

W badaniach klinicznych dotyczących leczenia ostrej biegunki
Często zgłaszano: ból głowy, zatwardzenie, wzdęcia i nudności.
Niezbyt często zgłaszano: zawroty głowy, suchość w jamie ustnej, ból i dolegliwości w obrębie 
brzucha, wymioty, ból nadbrzusza oraz wysypkę.
Rzadko zgłaszano: zwiększenie obwodu brzucha.

W badaniach klinicznych dotyczących leczenia przewlekłej biegunki
Często zgłaszano: zawroty głowy, wzdęcia, zatwardzenie i nudności
Niezbyt często zgłaszano: ból głowy, suchość w jamie ustnej, ból i dolegliwości 
w obrębie brzucha oraz niestrawność.

Po wprowadzeniu loperamidu do obrotu
Często zgłaszano: bóle i zawroty głowy oraz zatwardzenie, nudności i wzdęcia.
Niezbyt często zgłaszano: bezsenność, bóle i dolegliwości w obrębie brzucha, suchość w ustach, ból 
w nadbrzuszu, wymioty i niestrawność oraz wysypkę.
Rzadko zgłaszano: zaburzenia układu odpornościowego (reakcja nadwrażliwości, reakcja 
anafilaktyczna oraz anafilaktoidalna), zaburzenia układu nerwowego (nieprawidłowa koordynacja, 
obniżony poziom świadomości, utrata świadomości, hipertonia (zwiększone napięcie mięśni), 
otępienie), zaburzenia układu pokarmowego (niedrożność jelita, rozszerzenie okrężnicy, pieczenie 
języka), zwiększenie obwodu brzucha, zaburzenia skóry i tkanki podskórnej (obrzęk 
naczynioruchowy, wysypka pęcherzowa, świąd, pokrzywka) oraz zwężenie źrenicy, zatrzymanie 
moczu i zmęczenie.
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane 
niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.


5. Jak przechowywać lek Loper
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku.

Nie stosować leku Loper po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać 
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić 
środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Loper

Substancją czynną leku jest loperamidu chlorowodorek.
Jedna tabletka zawiera 2 mg loperamidu chlorowodorku.

Pozostałe składniki leku to:
skrobia kukurydziana, laktoza jednowodna, powidon K-30, błękit brylantowy FCF (E133), żółcień 
chinolinowa (E104), magnezu stearynian, talk, krzemionka koloidalna bezwodna, 
karboksymetyloskrobia sodowa (typ A).

Jak wygląda lek Loper i co zawiera opakowanie
Lek Loper ma postać tabletek barwy lekko zielonej, o kształcie kapsułki, obustronnie wypukłych.

Opakowanie leku zawiera 10 tabletek w blistrze PVC/PVDC/Aluminium w tekturowym pudełku.
Zaznacz poniższe pole w celu weryfikacji przed spamem
PODANA CENA OBOWIĽZUJE TYLKO W PRZYPADKU ZAMÓWIEŃ ZŁOŻONYCH W APTECE INTERNETOWEJ
Newsletter
Zapisz się do newslettera
i korzystaj z promocji!

Podaj imię:
Podaj nazwisko:
Adres e-mail:

Administratorem danych osobowych jest: Jakub Wąsikowski Sp. J. ul. H. Radlińskiej 2
91-848 Łódź NIP: 726-255-19-57 REGON:100286387 KRS: 0000268674 Nasze dane kontaktowe: e-mail: aptekajakmarzenie@aptekajakmarzenie.pl telefon: 42 657 50 31 fax: 42/656 42 05.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obecnie obowiązującym prawem, w celu otrzymywania informacji handlowej ? newslettera. Podanie przedmiotowych danych jest wyłącznie dobrowolne. Moje dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody lub przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Oświadczam, że zostałem poinformowany, iż przysługuje mi w każdym czasie prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich sprostowania, przeniesienia danych, żądania usunięcia lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych, sprzeciwu (gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora), lub cofnięcia zgody.


regulamin newslettera
Wyróżnienia

Administratorem danych osobowych jest: Jakub Wąsikowski Sp. J. ul. H. Radlińskiej 2
91-848 Łódź NIP: 726-255-19-57 REGON:100286387 KRS: 0000268674 Nasze dane kontaktowe: e-mail: aptekajakmarzenie@aptekajakmarzenie.pl telefon: 42 657 50 31 fax: 42/656 42 05.
Na naszej stronie internetowej stosujemy sposób zautomatyzowany przetwarzania danych (w tym profilowania), zbierania danych statystycznych i analizowania ruchu na stronie internetowej.
Aby dowiedzieć się więcej na temat administratora danych, odbiorców danych, profilowania, sposobu wykorzystania oraz sposobu zmiany ustawień przeglądarki, kliknij tutaj. Korzystając z tej strony bez zmian ustawień wyrażasz zgodę na profilowanie.

[zamknij]

W celu dostosowania treści i usług do indywidualnych potrzeb i zainteresowań Użytkowników portalu aptekajakmarzenie.pl używamy tzw. cookies, umożliwiających: utrzymanie sesji Klienta po zalogowaniu - Klient korzystąjšcy z naszego serwisu nie musi logować się ponownie na każdej podstronie; dostosowanie serwisu do potrzeb Klientów. Cookies dostarczają nam danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisu. Pliki cookies nie zawierają żadnych danych osobowych. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na ich zapisywanie w pamięci komputera, prosimy o ustawienie takiej opcji w przeglądarce internetowej, z której Państwo korzystają. Szczegóły znajdą Państwo tutaj.

[zamknij]

Powered by Studio graficzne Łódź e-CityVision